Vi har styr på CSR

- Vi besøger hvert år vores leverandører for at sikre de lever op til INDURA leverandør Code of Conduct – ordentlige varer, produceret på en ordentlig måde

CSR

Gennem vores aktiviteter tilstræber vi bæredygtighed, herunder håndtering af sociale og miljømæssige aspekter.

Vi respekterer og overholder konkurrenceregler, miljølovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, aftaler og sikkerhedskrav, gældende lovgivning, internationale konventioner samt andre bestemmelser, der udstikker rammerne for Indura.

INDURA accepterer ikke tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination.

En ansvarlig adfærd og handling er grundlæggende for vores nuværende og fremtidige succes.

Overholdelse af EU's Sanktioner mod Rusland

INDURA efterlever de nyeste EU-sanktioner mod Rusland for at sikre, at vores forretningsmetoder er lovlige og etiske. Dette inkluderer at undgå import eller køb af jern- og stålprodukter fra Rusland samt at undlade at yde teknisk eller finansiel støtte til disse produkter. For en fuldstændig forståelse af vores tilgang, henvises til det fulde dokument under 'Dokumenter'.