EPD

Environmental Product Declaration

EPD - Sort

Omhandler: Sorte Flanger, Galvaniserede Flanger & Sorte Svejsefittings

En Miljøvaredeklaration (EPD) er en standardiseret rapport, der kvantificerer et produkts miljøpåvirkning gennem dets livscyklus. EPD'en oplyser om faktorer som energiforbrug, udledning til luft og vand, og ressourceforbrug. Et centralt element i EPD'en for vores produkt er, at CO2-udledningen pr. kg færdigprodukt er 5,69 kg Co2 eq. Dette giver en tydelig indikation af produktets klimaaftryk.

EPD'en er vigtig, da den giver virksomheder og forbrugere en objektiv og sammenlignelig information om produktets miljøprofil. Dette understøtter bæredygtige indkøbsbeslutninger og hjælper virksomheder med at forbedre deres miljøpræstationer.

EPD - Rustfri

Omhandler: Rustfri Flanger, svejsekraver & bunde

En Miljøvaredeklaration (EPD) er en standardiseret rapport, der kvantificerer et produkts miljøpåvirkning gennem dets livscyklus. EPD'en oplyser om faktorer som energiforbrug, udledning til luft og vand, og ressourceforbrug. Et centralt element i EPD'en for vores produkt er, at CO2-udledningen pr. kg færdigprodukt er 9,11 kg Co2 eq. Dette giver en tydelig indikation af produktets klimaaftryk.

EPD'en er vigtig, da den giver virksomheder og forbrugere en objektiv og sammenlignelig information om produktets miljøprofil. Dette understøtter bæredygtige indkøbsbeslutninger og hjælper virksomheder med at forbedre deres miljøpræstationer.

Hvad er en EPD?

En EPD, eller Environmental Product Declaration på engelsk, kan forstås som en detaljeret miljømæssig 'livshistorie' for et produkt. Den dokumenterer produktets samlede miljøpåvirkning, lige fra dets oprindelse - hvor råmaterialerne udvindes, gennem produktionsprocessen, brugsfasen, og til sidst til genanvendelse eller bortskaffelse.

Rapporten omfatter information om produkters miljøpåvirkning i form af energi- og vandforbrug, emission til luft, vand og jord, og affaldsgenerering. Den beskriver også produktets potentiale for ressourceudtømning, global opvarmning, nedbrydning af ozonlaget, forsuring og overgødning. Alt dette er beregnet ud fra et livscyklusperspektiv for at give et retfærdigt og balanceret billede.

Så hvis du forestiller dig en varedeklaration på en madvare, der fortæller dig om kalorier, fedt, protein og kulhydrater, så er en EPD det samme, bare for et produkts miljømæssige 'sundhed'. Den giver os mulighed for at træffe mere bevidste og bæredygtige valg i vores køb, ved at vælge de produkter, der har mindst skadelig indvirkning på vores planet. 

Indsigt og Fremtidige Skridt for INDURA

Rapporten giver en dybdegående analyse af vores produkters livscyklus og deres miljøpåvirkning. Den hjælper os med at identificere områder, hvor vi kan forbedre og reducere vores samlede Global Warming Potential (GWP). På lang sigt vil disse data guide INDURA's bæredygtighedsstrategier, hjælpe os med at kommunikere transparent med vores interessenter og støtte os i vores mission om at blive endnu mere bæredygtige.