Science Based Targets initiative

Vi beviser vores engagement i at opbygge en bæredygtig fremtid ved at lade videnskaben diktere vores handlingsforløb.

Hvad er Science Based Target initiative?

Science-baserede mål er mål for reduktion af emissioner i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab siger, der er nødvendigt for at opfylde målene i Paris-aftalen - at begrænse den globale opvarmning til godt under 2°C over førindustrielle niveauer og bestræbe sig på at begrænse opvarmningen til 1,5°C.

Science-baserede mål for reduktion af emissioner er mål, der er i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab siger, der er nødvendigt for at forhindre de værste virkninger af klimaforandringer. Science-baserede mål viser virksomheder, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres drivhusgasemissioner for at være i overensstemmelse med at holde opvarmningen under de farligste niveauer.

SBTi - Godkendt

SBTi har godkendt, at INDURAs klimamål for scope 1 og 2 er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Målene, der dækker drivhusgasemissioner fra INDURAs operationer (scope 1 og 2), er i overensstemmelse med reduktioner, der er nødvendige for at holde opvarmningen på 1,5°C. Dette er det mest ambitiøse mål i Paris-aftalen, og det, som den nyeste klimavidenskab har fortalt os, er nødvendigt for at forhindre de mest skadelige virkninger af klimaforandringer.