Science Based Targets initiative

Vi beviser vores engagement i at opbygge en bæredygtig fremtid ved at lade videnskaben diktere vores handlingsforløb.

Vi har skiftet vores plastik net ud

Vi har tidligere brugt sorte plastiknet til at sikre og stabilisere vores leverancer af flanger. Fra nu af vil vi anvende net fremstillet af 30% genanvendt plastik, som også vil være gennemsigtige.

Denne ændring reducerer vores CO2-udledning, som tidligere beløb sig til 61 tons årligt for vores forbrug af 100.000 plastiknet. Med det nye genbrugsmateriale forventer vi at nedsætte dette tal til 44,4 tons CO2 om året. Vi ser denne ændring som et skridt fremad, selvom vi anerkender, at vi stadig har meget at gøre i forhold til bæredygtighed. Vi vil gerne opfordre vores kunder til at genbruge disse nye plastiknet til deres egne varer.

Hvad er Science Based Target initiative?

Science-baserede mål er mål for reduktion af emissioner i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab siger, der er nødvendigt for at opfylde målene i Paris-aftalen - at begrænse den globale opvarmning til godt under 2°C over førindustrielle niveauer og bestræbe sig på at begrænse opvarmningen til 1,5°C.

Science-baserede mål for reduktion af emissioner er mål, der er i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab siger, der er nødvendigt for at forhindre de værste virkninger af klimaforandringer. Science-baserede mål viser virksomheder, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres drivhusgasemissioner for at være i overensstemmelse med at holde opvarmningen under de farligste niveauer.

SBTi - Godkendt

SBTi har godkendt, at INDURAs klimamål for scope 1 og 2 er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Målene, der dækker drivhusgasemissioner fra INDURAs operationer (scope 1 og 2), er i overensstemmelse med reduktioner, der er nødvendige for at holde opvarmningen på 1,5°C. Dette er det mest ambitiøse mål i Paris-aftalen, og det, som den nyeste klimavidenskab har fortalt os, er nødvendigt for at forhindre de mest skadelige virkninger af klimaforandringer.