Vores Klimaindsats

INDURAs klimaregnskab og bæredygtighedsrapport for 2020-2022

Hvorfor bæredygtighed hos INDURA?
INDURA måler CO2-emissioner for at forstå og håndtere sit CO2-fodaftryk, identificere muligheder for at reducere emissioner og bidrage til globale bestræbelser på at mindske klimaændringerne.

EPD [Environmental Product Declaration]

Baseret på henvendelser fra kunder og for at imødekomme den store emission i Scope 3, har vi besluttet at få udarbejdet EPD-certifikater til vores flanger og svejsefittings. 

Kundefokus

Vi ved, at bæredygtighed er vigtigt for vores kunder, og vi er glade for at sige, at det også er vigtigt for os. Vi er glade for at annoncere, at vi nu er officielt medlem af initiativet Science Based Targets.

Regering

Offentlige myndigheder kræver, at deres leverandører har forpligtet sig til miljø og bæredygtighed, herunder at overholde de nye standarder.

INDURA: Validerede bæredygtighedsresultater og mål

INDURA offentliggør stolt vores seneste bæredygtighedsrapport, der beskriver fremskridt i måling og reduktion af Co2-fodaftryk og fremtidige mål. Rapporten, udviklet med konsulentfirmaet Viegand Maagøe A/S, inkluderer Co2-reduktion, klimaregnskab 2020-2022 og Science Based Targets initiative.

Vores bæredygtighedsengagement afspejles i reduktion af egne emissioner og samarbejde med leverandører og kunder for at minimere miljøpåvirkningen. Vi har også udviklet en "Environmental Product Declaration" (EPD) for flanger og fittings, samt udført en livscyklusvurdering (LCA) for at identificere emissionsreduktion hotspots.

CO2-emissioner 2020-2022

INDURA har beregnet sine samlede CO2-emissioner for perioden 2020-2022, og resultaterne viser, at Scope 1-emissioner udgør 0,1% af de samlede emissioner, Scope 2-emissioner udgør 0,02%, og Scope 3-emissioner udgør 99,9%. Drivhusgasemissionerne er steget fra 65.879 tons i 2020 til 93.929 tons i 2022, primært på grund af en stigning i tonnage af flanger og fittings. Da Scope 3-emissioner udgør 99,8% af de samlede emissioner, arbejder INDURA på at mindske disse emissioner i samarbejde med leverandører og kunder.