Bæredygtighed INDURA

Vi arbejder målrettet for en grønnere fremtid gennem ansvarlige forretningspraksisser

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på INDURA

Bæredygtighed:

INDURA arbejder målrettet med bæredygtighed ved at reducere miljøpåvirkningen fra vores produkter og fremme ansvarlige praksisser. INDURA's bæredygtighedsstrategi omfatter en positiv indvirkning på miljøet, samfundet og økonomien gennem ansvarlige forretningspraksisser.

Science Based Target initiatives:

INDURA støtter SBTi og fokuserer på at reducere drivhusgasudledningerne i overensstemmelse med klimavidenskabelige anbefalinger i scope 1 og 2.

Klimaregnskab:

INDURA overvåger og analyserer vores CO2-fodaftryk og arbejder på at reducere vores klimapåvirkning gennem klimaregnskab.

EPD (Environmental Product Declaration):

INDURA tilbyder EPD, der informerer om produkternes miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus. 

LCA (Life Cycle Analysis):

INDURA anvender livscyklusvurdering (LCA) til at identificere og minimere vores produkters miljøpåvirkning fra vugge til grav.