Nyhedsbrev

Seneste nyt om markedet for fittings & flanger samt INDURA

Hvor bevæger den globale stålindustri sig hen i fremtiden?

Grundet sidste års uforudsigelige tendenser ift. særlig råvarepriser og fragt, bestemte Indura sig for at øge vores lagerbeholdning. Det betyder vi kan levere en bred række af flanger & fittings direkte fra lager. Vores opfattelse er, at mange af de større europæiske distributører af flanger og fittings ligger med store lagerbeholdninger i forhold til slutbrugernes nuværende efterspørgsel.

Verdenen oplever betydelige stigninger i energipriser, høj inflation, reduktion i forbrugeres forbrug og et fald i investeringer af infrastruktuelle stålprojekter. Særlig stålværker vil have myndighederne til at løse problemer med energiforsyning og -omkostninger, og vi har allerede set initiativer til at sætte loft for energipriserne som kan afhjælpe. Dette påvirker Indura indirekte, da den globale stålindustris værdikæde er stærkt påvirket af de forhøjede energiomkostningsniveauer, da olie, gas og elektricitet bruges gennem hele værdikæden.

Stålindustrien underbygger den globale økonomi. Det overlapper med andre industrier mere end de fleste andre handelsvarer. Stålindustrien er påvirket af flere forskellige variabler på mikro- og makroøkonomisk niveau, og lige nu peger disse variabler i forskellige retninger, hvilket gør det næsten umuligt at forudsige priserne på flanger og fittings. 

Endelig er det de enkelte forbrugere, der betaler eller vælger at lade være. Og den efterfølgende dræning af privat disponibel indkomst og høj inflation begrænser de private udgifter, hvilket kan presse priserne ned. Da stålværkerne tilpasser produktionen til den tilsyneladende efterspørgsel, hvor der nok opleves en afmatning i markedet.

Fragt

Prisen på fragt er faldet gradvist siden februar - her snakker vi specifikt Asien til Europa. Fra månedernes top på $7784, er fragtindekset faldet til $4842 i september 2022, næsten 40%. Samtidig har vi dog set et stigende kursudvikling på dollaren fra 6,5 i februar til 7,5 i september 2022. Dette betyder helt konkret, at det fald man har set i SCFi-indexet på 40% er relativ mindre: Prisen for at transportere en 20-fod container med søfragt faldt 19%, hvorimod prisen på at transportere en 40-fod container faldt med 26%. Dette er dog stadigvæk en betydelig besparelse sammenlignet med da niveauet var på sit højeste.

Uagtet, skal man være opmærksom på ikke at læse for meget ind i disse tal, da de skjuler en vigtig detalje: Samlet set er kapaciteten på skibe steget væsentligt over den samme periode, men der er forsat flere flaskehalse, hvilket gør det svært at planlægge leveringer og afhentninger. Disse flaskehalse har været skyld i længere forsinkelser og afhentninger hos Europæiske havne, såsom i Hamborg og Aarhus, hvilket kan tilføje 3-4 uger forsinkelser.

Source: https://mepsinternational.com/gb/en/news/global-stainless-output-forecast-to-rise-1-this-year, https://mepsinternational.com/gb/en/news/european-steel-buyers-seek-direction-in-volatile-market