Det sikre Valg

Indura er totalleverandør samt skaffevareleverandør af flanger og fittings i forskellige stålkvaliteter

Grundlæggende værdier og retningslinjer

Code of conduct er vores grundlæggende værdier og retningslinjer for etisk adfærd i at drive virksomhed vedrørende sociale, etiske samt miljømæssige forhold. 

Vi forventer, at medarbejdere og leverandører har grundig kendskab hertil og over-holder principperne heri. Alle vores samarbejdspartnere skal overholde vores Code of conduct for at sikre ansvarlighed overfor miljø og mennesker. 

Værdier og retningslinjer

Code of conduct er vores grundlæggende værdier og retningslinjer for etisk adfærd i at drive virksomhed vedrørende sociale, etiske samt miljømæssige
forhold. 

Vi forventer, at medarbejdere og leverandører har grundig kendskab hertil og over-holder principperne heri. Alle vores samarbejdspartnere skal overholde vores Code of conduct for at sikre ansvarlighed overfor miljø og mennesker. 

Code of conduct

For at sikre kvaliteten af de fittings og flanger, vi leverer til vores kunder, stiller vi høje krav til vores underleverandører. Alle vore leverandører er altid godkendte og certificerede. 

Vi kvalitetssikrer varerne, når de ankommer til Indura og udfører både visuel kontrol, opmålingskontrol, funktionstest og en kemisk spectrotest for flanger af P- og ANSI- materiale. Desuden kræver vi, at leverandøren selv udfører test af varerne, inden de bliver sendt til Indura. En procedure vi tager meget alvorligt og, som vi er i løbende dialog med leverandørerne om - blandt andet via besøg på de enkelte fabrikker. Det er et krav, at vores leverandører underskriver selskabets Code of conduct.

ISO 9001

Indura A/S har stor fokus på at give vores kunder den bedst mulige kvalitet. Derfor har vi implementeret et ledelsessystem, i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001:2008. Dette resulterede i, at vi i april 2013 blev certificeret af Dansk Standard.

Ledelsessystemet giver vores medarbejdere klare definitioner af processer og værdier. Desuden sker der en løbende overvågning, evaluering og opfølgning, så der er en god base for en ensartet og struktureret håndtering på effektiv vis.