Ansvarsfraskrivelse

Anvendelse og brug af Induras' hjemmeside er ensbetydende med accept af nedenstående betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Den danske version af hjemmesiden og dens indhold har derfor forrang for andre sprogversioner af hjemmesiden.

Indura tilstræber at gøre alt for at informationen på hjemmesiden til enhver tid er opdateret. Informationen på Induras' hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Indura er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden.
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Indura for indholdet af den side, der linkes til.

Erstatningsansvar

Indura kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Induras' hjemmeside eller virusangreb forårsaget af brugen af Induras' hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Indura skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Induras' hjemmeside.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på Induras' hjemmeside tilhører Indura eller Indura associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Indura.

Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software mv. tilhører enten Indura eller Induras' samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Brugere af hjemmesiden må bruge, se, downloade og gemme indhold fra Induras' hjemmeside, så længe det sker til personlig og ikke-kommerciel brug og under forudsætning af, at Induras' rettigheder ikke krænkes.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Overdragelse

Indura har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

Andet

Indura har til enhver tid ret til at revidere betingelserne for brug af hjemmesiden. Induras forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden samt at nedlægge hjemmesiden.
Hvis en del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Behandling af personlige oplysninger

Du opfordres til at gennemlæse Induras retningslinjer, jf. nedenfor, for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Induras tjenester

I forbindelse med din tilmelding til Induras' nyhedsservice indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse med henblik på fremsendelse af information til dig. Du har altid mulighed for at afmelde dig.

Oplysninger om din e-mailadresse vil alene være genstand for koncernintern behandling og videregivelse i de enheder og selskaber, der tilhører Indura, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Oplysningerne vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for ekstern videregivelse udenfor Indura og Indura benytter ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål.

Indura har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Indura bestræber sig således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Indura behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Indura bruger cookies på sin hjemmeside og på de relaterede hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Ingen af disse oplysninger kan lede til en konkret identificering af en bruger og benyttes kun for at du mere effektivt og nemmere kan bruge Induras hjemmeside. Cookierne indeholder ikke personlige oplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger.

På Induras hjemmeside vil der forekomme links til andre websites eller til integrerede sites. Indura er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Du opfordres til, altid i forbindelse med at du besøger andre websites, at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, kan du rette henvendelse til os på webmaster@Indura.dk eller skrive til os på følgende adresse: Indura A/S, Grønlandsvej 1, 7480 Vildbjerg

Tvister

Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugen af Induras' hjemmeside eller som følge af nærværende betingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved voldgift i København, Danmark, i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftssproget skal være dansk
En virksomhed i udvikling

Indura er en virksomhed i kontinuerlig vækst. Vi forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen. Derfor har vi af flere omgange bygget om og bygget til, så vi nu råder over I alt 7.821 m2, hvoraf de 6.971 m2 er lager. Det betyder, at vi har hele 6.650 pallepladser at gøre godt med. Årligt modtager vi cirka 225 containere med varer fra vores udvalgte leverandører, hovedsageligt beliggende i Asien.
Ud over omkring 7.000 standard varenumre, lagerfører vi specielle varer på baggrund af rammekontrakter med den enkelte kunde. Er du interesseret i at vide mere, så kontakt vores salgsteam. Vi er altid parat ved telefonen til at betjene dig.

Indura A/S  ·  Grønlandsvej 1  ·  DK-7480 Vildbjerg  ·  Cvr. nr. 12419201  ·  Tlf.: +45 97 13 32 44  ·  salg@indura.dk
SPØRGSMÅL?